Regulamin

WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług w ramach serwisu outfilm.pl.

Dostawcą usług w ramach serwisu OutFilm.pl jest Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000351275, NIP 7831657350, REGON 301366900, kapitał zakładowy 5 000 zł.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędne prawa i licencje umożliwiające świadczenie usług w sposób legalny, z poszanowaniem twórców filmowych i gwarantujący najwyższą jakość.

Użytkownicy zobowiązani są korzystać z usług serwisu OutFilm.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

W ramach serwisu OutFilm.pl świadczone są usługi płatnego i bezpłatnego dostępu do filmów oraz bezpłatne usługi publikowania treści tworzonych przez Użytkowników, w tym przede wszystkim profilów Użytkowników.

Aby móc korzystać z usług trzeba zarejestrować się i zalogować się do serwisu. Rejestracja polega na określeniu nazwy Użytkownika oraz podaniu adresu email Użytkownika, który posłuży do weryfikacji.

Aby móc wypożyczać i oglądać filmy, Użytkownik musi korzystać z sieci Internet na terytorium Polski. Lokalizacja Użytkownika jest rozpoznawana po używanym przez niego adresie IP (rozpoznawanie za pomocą bazy GeoIP).

W ramach usługi „Mój OutFilm”, Użytkownik może stworzyć swój profil w serwisie OutFilm.pl i udostępnić innym Użytkownikom wybrane przez siebie informacje (np. zdjęcie Użytkownika, opis, zainteresowania, informacje o obejrzanych filmach, recenzje i oceny filmów). Użytkownik nie może publikować w serwisie OutFilm.pl treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.

Usługa „Mój OutFilm” jest bezpłatna.

Usługa Standardowa polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do jednego filmu przez 48 godzin. W tym czasie Użytkownik może oglądać wybrany film logując się do serwisu na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie. Usługa Standardowa pozwala na 15 otworzeń strony internetowej, na której wyświetlany jest wybrany film.

Usługa „OutFilm Plus” polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do wszystkich filmów oferowanych w serwisie OutFilm.pl przez wskazany okres. Dostęp do filmów wymaga zalogowania się do serwisu i pozwala na 15 otworzeń każdej strony internetowej, na której wyświetlany jest każdy film. Użytkownik może korzystać z usługi na różnych urządzeniach, ale nie w tym samym czasie.

Ceny usług prezentowane są na stronach serwisu OutFilm.pl przy każdym filmie. Ceny wyrażane są w kwotach brutto (razem z podatkiem VAT). Ceny mogą ulegać zmianie. Pobierane opłaty są bezzwrotne.

Dostęp bezpłatny może dotyczyć wybranych filmów, może być ograniczony w czasie i może wiązać się z wyświetleniem Użytkownikowi reklam graficznych lub video.

PŁATNOŚCI

Użytkownik może dokonać płatności za usługi w serwisie OutFilm.pl poprzez:

 1. wysłanie SMS Premium
 2. przelew bankowy
 3. kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

Obsługiwane przelewy i banki to:

 1. mTransfer (mBank)
 2. MultiTransfer (MultiBank)
 3. Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.)
 4. Płacę z Nordea (Nordea)
 5. Przelew24 (BZ WBK)
 6. Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy)
 7. Przelew z BPH
 8. Płacę z iPKO (PKO BP S.A)
 9. Płacę z Inteligo (Inteligo)
 10. Pekao24przelew
 11. Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 12. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.)
 13. MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.)
 14. Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)
 15. Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.)
 16. Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 17. Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
 18. Invest Bank S.A.
 19. Kredyt Bank S.A.
 20. Raiffeisen Bank Polska S.A.
 21. Bank Spółdzielczy we Wschowie
 22. Bank Pocztowy S.A.

Rozliczenia transakcji SMS Premium, kartą płatniczą i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Reklamacja dotycząca płatności zgłaszana jest przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie pod adresem http://www.dotpay.pl/gwarancja.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do prawidłowego korzystania z serwisu outfilm.pl konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer PC z procesorem 2,4 GHz, 2 GB pamięci, kartą dźwiękową, kartą video z 16 MB pamięci i monitorem o rozdzielczości 1024x768 (lub lepsze);
 • system Windows XP SP3 lub nowszy;
 • przeglądarka internetowa Firefox 8, Chrome 17, Internet Explorer 9 lub nowsza;
 • włączone w przeglądarce opcje: Cookies (ciasteczka), JavaScript, Plug-ins/Active-x;
 • zainstalowany dodatek Adobe Flash Player 10.1 lub nowszy z włączonym przyspieszaniem sprzętowym;
 • łącze internetowe o stabilnie dostępnej, minimalnej przepustowości 2Mbit/s;

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych serwisu OutFilm.pl może być zawarta z Użytkownikiem pełnoletnim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy niepełnoletni, aby korzystać z usług serwisu zobowiązani są uzyskać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Dostawcy.

Umowa, o której mowa, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia Użytkownika z serwerami Dostawcy i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Ponieważ usługi w ramach serwisu OutFilm.pl świadczone są wyłącznie na terytorium Polski, umowa o świadczenie usług może być zawarta z Użytkownikiem, który posługuje się polskim IP.

Dostawca ma prawo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, który podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników, twórców filmowych lub Dostawcy. Do takich działań w szczególności należy utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie filmów oferowanych w serwisie OutFilm.pl, jak również udostępnianie konta Użytkownika innym Użytkownikom. Rozwiązanie umowy wiąże się z zablokowaniem dostępu do serwisu, usunięciem profilu Użytkownika z serwisu oraz podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Tongariro Releasing Sp. z o.o., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18a w celach związanych z prowadzeniem serwisu OutFilm.pl oraz w celach marketingowych. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu OutFilm.pl i innych usług i produktów Tongariro Releasing na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Usunięcie przez Tongariro Releasing, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Tongariro Releasing usługi w ramach serwisu OutFilm.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu jego konta. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie serwisu OutFilm.pl w zakresie, który od niego zależy. W szczególności Dostawca nie odpowiada za funkcjonowanie sieci internetowej oraz za spełnienie wymagań technicznych przez Użytkownika.

Dostawca nie gwarantuje parametrów technicznych odbioru filmów przez Użytkowników.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnianych filmów. Oznacza to, że Użytkownik nie może domagać się rekompensaty od Dostawcy, jeżeli nie spodoba mu się wypożyczony film.

Dostawca ma prawo zawiesić czasowo lub trwale dostęp do wybranych treści serwisu OutFilm.pl.

REKLAMACJE

Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usług świadczonych w ramach serwisu OutFilm.pl.

Reklamacje należy składać poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres poczta@outfilm.pl.

Reklamacje dotyczące płatności za usługi należy składać poprzez serwisy obsługujące płatności.

Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 14 dni, a odpowiedź zostanie wysłana na adres email Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zachęcamy Użytkowników do dzielenia się z nami uwagami dotyczącymi funkcjonowania serwisu OutFilm.pl, oferowanych usług i filmów dostępnych w katalogu.

Wszystkie uwagi, pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres poczta@outfilm.pl.