Prywatność

Poniższe zasady dotyczące prywatności i zachowania poufności informacji opisują wszystkie czynności dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania informacji użytkownika w tym danych osobowych, związanych z użytkowaniem serwisu. 

Bez logowania możesz przeglądać katalog Serwisu OUTFILM. Możesz wyszukiwać filmy, oglądać zwiastuny i komentarze innych Użytkowników.

Rejestracja daje dostęp do wszystkich funkcji, przede wszystkim do oglądania, oceniania i komentowania filmów.

Rejestracja w Outfilmie jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Przy zakładaniu konta określasz swoją nazwę Użytkownika (login) i hasło, oraz podajesz swój adres email. Jeśli założysz konto, to od Ciebie będzie zależeć, jakie informacje będą widoczne dla innych. Możesz użyć nicka i awatara lub opublikować swoje zdjęcie i imię.

Wszystkie informacje, które podajesz, służą tylko do tego, żeby ułatwić Ci korzystanie z serwisu. Nie współpracujemy z nikim, kto mógłby Cię nękać swoimi reklamami. Oczywiście możesz zobaczyć, co robią i co oferują nasi przyjaciele, ale tylko wtedy, kiedy sam będziesz chciał.

Outfilm nie przechowuje żadnych informacji związanych z płatnościami. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu PayU, który gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych. W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć wszystkie informacje, które wprowadzisz. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Outfilmu takimi danymi, które mogą być przez nas gromadzone lub przetwarzane są:

 • Dane udostępniane przez użytkownika portalu: adres e-mail, adres IP, imię i nazwisko, metoda płatności, informacje przekazywane przez użytkownika, ujawnione przez użytkownika na publicznym profilu  
 • Dane gromadzone automatycznie: informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z serwisu i interakcji z serwisem, dotyczące kontaktów użytkownika z portalem, w tym: 
  • informacje w przedmiocie aktywności użytkownika w serwisie, w tym obejrzane pozycje, wyszukiwania w serwisie oraz czas oglądania danego filmu, jak również wystawione oceny i komentarze,
  • Informacje w przedmiocie kontaktu użytkownika z obsługą portalu, w tym data, godzina i powód kontaktu, treść wiadomości mailowych, czy numer telefonu wraz z nagraniem rozmowy telefonicznej w przypadku kontaktu telefonicznego,
  • adresy IP i identyfikatory urządzeń, które służą użytkownikowi do interakcji z portalem,
  • udostępniane przez użytkownika cechy urządzenia i oprogramowania, informacje na temat przeglądarki,
  • informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii (szczegółowo opisane w zakładce „Ciasteczka”),
  • informacje z innych źródeł, które chronione są zgodnie z wszystkimi zasadami uwzględnionymi w niniejszej polityce prywatności, w tym m. in. od dostawców usług płatniczych, usługodawców i dostawców usług bezpieczeństwa,

Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania Outfilmu.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-838, przy ul. Wrocławskiej 21 lok. 18a (KRS: 0000351275).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się z nami pisemnie na nasz adres lub mailowo na poczta@outfilm.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Outfilmu. Część danych udostępniana jest przez Ciebie przy rejestracji, a część danych związana z użytkowaniem serwisu gromadzona jest w sposób automatyczny.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 1. Świadczenie usług dostępu do filmów i publikowania treści stworzonych przez Ciebie, jak komentarze, oceny czy nazwa użytkownika, zgodnie z Regulaminem Outfilmu. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy. Bez tej możliwości korzystanie z outfilmowych usług byłoby niemożliwe.
 2. Analiza statystyczna Outfilmu, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb użytkowników (np. personalizowanie treści) jak również prowadzenie marketingu i promocji filmów udostępnianych na Outfilmie. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych potrzeb naszych i naszych partnerów.
 3. W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane wykorzystywane są aby ulepszać i personalizować nasze usługi oraz w celu umożliwienia rejestracji użytkownika i płatności, jak również do komunikacji z Tobą.
 5. Dane są zawsze gromadzone i wykorzystywane przy odpowiedniej podstawie prawnej, adekwatnej dla rodzaju udostępnianych danych osobowych i sytuacji, w jakiej są one gromadzone i wykorzystywane. Standardowo dane są gromadzone i przetwarzane celem wykonania zawartej umowy – do świadczenia usług, jeżeli przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie i nie narusza ochrony danych lub podstawowych praw i wolności albo jeżeli udzielisz nam na to wyraźnej zgody. Przepisy prawa mogą również wymagać od nas gromadzenia danych osobowych dla zapewnienia ochrony Twoich istotnych interesów jako użytkownika.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, ochrony przed roszczeniami, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Przekazywanie danych

Twoje dane będzie przetwarzać operator Outfilmu, Tongariro Releasing sp. z o.o., ale mogą być one również powierzone do przetwarzania naszym partnerom, którzy wspierają nas w świadczeniu usług. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w zakresie i celach wyraźnie wskazanych w umowie. Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z dostawcą zewnętrznych usług, z których korzystamy w celu świadczenia usług na Outfilmie. Do takich zewnętrzych podmiotów należą dostawcy usług przechowywania danych (np. hosting serwerów), obsługi płatności, usług rachunkowych i podatkowych, usług w zakresie promocji i marketingu naszej oferty, usług pocztowych i kurierskich, a także usług audytu, konsultingu i ochrony przed nadużyciami. W każdym jednak przypadku przekazania danych to my ponosimy za nie odpowiedzialność.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W takich przypadkach zawsze zapewnione będzie aby dane były przekazywane w sposób dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy (np. Google Analytics, Facebook Pixel). Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod adresem https://www.outfilm.pl/ciasteczka. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy lub niezbędnym do realizowania uzasadnionych potrzeb, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W praktyce może to oznaczać, że będziemy Ci polecać filmy podobne do filmów, które obejrzałeś i oceniłeś najwyżej.

Zabezpieczenia

Aby zapewnić właściwą ochronę danych osobowych, stosujemy zaawansowane zabezpieczenia cyfrowe, logiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne służące zabezpieczeniu Twoich danych przed kradzieżą, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy wykorzystaniem. Wszystkie zabezpieczenia mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do zagrożeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Stosowane zabezpieczenia i narzędzia są na bieżąco ewaluowane i uaktualniane tak, aby zapewnić jak najbardziej adekwatny poziom zabezpieczeń. 

Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, jak również prawo do poznania celów przetwarzania danych, pochodzenia tych danych oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu operatora Outfilmu.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść je, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bądź w jakikolwiek inny sposób wykorzystać Twoje prawa związane z dostępem do danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc na adres poczta@outfilm.pl.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.