Prywatność (Outfilm App)

Bez logowania możesz przeglądać katalog Serwisu OUTFILM. Możesz wyszukiwać filmy, oglądać zwiastuny i komentarze innych Użytkowników.

Rejestracja daje dostęp do wszystkich funkcji, przede wszystkim do oglądania, oceniania i komentowania filmów.

Rejestracja w Outfilmie jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

Przy zakładaniu konta określasz swoją nazwę Użytkownika (login) i hasło, oraz podajesz swój adres email. Jeśli założysz konto, to od Ciebie będzie zależeć, jakie informacje będą widoczne dla innych. Możesz użyć nicka i awatara lub opublikować swoje zdjęcie i imię.

Wszystkie informacje, które podajesz, służą tylko do tego, żeby ułatwić Ci korzystanie z serwisu. Nie współpracujemy z nikim, kto mógłby Cię nękać swoimi reklamami. Oczywiście możesz zobaczyć, co robią i co oferują nasi przyjaciele, ale tylko wtedy, kiedy sam będziesz chciał.

Outfilm nie przechowuje żadnych informacji związanych z płatnościami. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisów Dotpay oraz PayU, które gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych. W każdej chwili możesz zmienić lub usunąć wszystkie informacje, które wprowadzisz. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Outfilmu takimi danymi są np. adres e-mail i adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania Outfilmu.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 18a.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 1. Świadczenie usług dostępu do filmów i publikowania treści stworzonych przez Ciebie, jak komentarze, oceny czy nazwa użytkownika, zgodnie z Regulaminem Outfilmu. Podstawą prawną jest w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy. Bez tej możliwości korzystanie z outfilmowych usług byłoby niemożliwe.
 2. Analiza statystyczna Outfilmu, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb użytkowników (np. personalizowanie treści) jak również prowadzenie marketingu i promocji filmów udostępnianych na Outfilmie. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych potrzeb naszych i naszych partnerów. 
 3. w innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będzie przetwarzać operator Outfilmu, Tongariro Releasing sp. z o.o., ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych. Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z dostawcą zewnętrznych usług, z których korzystany w celu świadczenia usług na Outfilmie (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazania danych to my ponosimy za nie odpowiedzialność.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy lub niezbędnym do realizowania uzasadnionych potrzeb, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W praktyce może to oznaczać, że będziemy Ci polecać filmy podobne do filmów, które obejrzałeś i oceniłeś najwyżej.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1.  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
  2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu operatora Outfilmu.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść je lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skontaktuj się z nami pisząc na adres poczta@outfilm.pl.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, w tym przypadku GIODO.