Wszyscy myślą tylko o jednym?

Straszna, przewidywalna kupa, a do tego mało realistyczna