Wyznania III - Przymierze łaski

Utożsamiam się z bohaterami filmu przeżywam takie same rozterki w kościele katolickim nie otrzymałem rozgrzeszenia bo nie wyparłem się miłości. Wiem jednak że Bóg mnie kocha bo prowadzi mnie dalej drogą którą mi wyznaczył. Optymistyczny film dla wierzących zakochanych gejów