Syreny, do boju!

strasznie tandetny i banalny film