Dni ostatnie

"Okręg" to "ward" i stanowi mniejszą jednostkę administracyjną. Nazwa "stake" czyli "palik" wywodzi się z Księgi Izajasza (54,2): "...strengthen thy stakes" - "...wbij mocno twe paliki".

źródło: http://www.mormon.org/pol/faq/okreg-palik-gmina

Pozdrawiam :)