Wyznania III - Przymierze łaski

Bo najważniejsza jest nadzieja.
Wierzę w to że jeżeli tylko mocno będziemy pragnąć szczęścia ono nadejdzie.
Cały czas myślę o tobie Hubert

Jonas

Film zaslugujacy na uwagę.
Ma pewne niedociągnięcia które jednak stają się nie istotne po obejrzeniu.
Emocje biorą górę........